“Do you want to be comfortable or do you want to be excellent?“

I turbulente forretningsmiljøer arbejder jeg med at sikre organisations evne og lyst til innovation. For ledelsen kræver det en accept af, at virksomheden skal udnytte de forbigående konkurrencemæssige fordele, og ikke forvente at eksisterende fordele automatisk forlænges. Omdrejningspunktet er sikring af, at den psykologiske kontrakt mellem ledelse og medarbejdere er på plads og i sync.

Står virksomheden overfor en strategisk eller organisatorisk udfordring?

Min strategisk rådgivning og sparring har til formål at bidrage til virksomhedens vækst samt udvikling.  Det kan fx dreje sig om distruption, digitalisering, generationsskifte/salg af virksomheden, forretningsudvikling i form af nye forretningsområder eller koncepter samt et ønske om at flytte virksomheden til næste vækstfase.